Tekstschrijvert » Specials » Zorgverzekering

Vergelijk zorgverzekeraars/vergelijk eigen zorgverzekering

Vergelijk zorgverzekeraars/vergelijk eigen zorgverzekering Veel Nederlanders hebben deze maand de nieuwe voorschotbeschikking Toeslagen ontvangen. Indien er nog geen beschikking op de deurmat is gevallen kijk dan op www.toeslagen.nl om te berekenen of er ook rechten bestaan op een of meerdere toeslagen. Daarnaast hebben alle Nederlanders die werken en of de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt de zorgpolis ontvangen voor het nieuwe kalenderjaar. Zowel de zorgtoeslag als de keuze voor de juiste zorgverzekeraar kan geld opleveren.

Vergelijken en geld besparen

De grote zorgverzekeraars hebben in de regel in het derde of vierde kwartaal van het kalenderjaar al de premie voor de nieuwe zorgpolis vastgesteld. Opvallend is dat de premies voor de zorgverzekeringen onderling niet of nauwelijks verschillen. Ook is er vaak op de zorgverzekeringspremie nog een korting te krijgen. Het loont dan ook zeker de moeite om als verzekerde na te gaan of het loont om een beroep te doen op een collectieve korting of dat de ziektekostenverzekeraar ook een eigen merk heeft met dezelfde polisvoorwaarden, maar wel met een lagere premie. Een eigen merk van de ziektekostenverzekeraar heeft namelijk vaak de zelfde dekking tegen een lagere premie. Bij het afsluiten van een zorgverzekeringspolis op basis van een collectiviteit en met dezelfde polisvoorwaarden is de korting al snel minimaal 5%. Als je daarbij bedenkt dat een korting van 5% al snel minimaal € 60 voordeel per jaar oplevert dan is een vergelijking tussen verzekeraars snel gemaakt. Kan er geen gebruik worden gemaakt van een collectiviteitsaanbod, dan levert de keuze voor het eigen merk van de ziektekostenverzekeraar ook al snel een korting op van minimaal € 10 per maand. Dit beeld wordt ook bevestigt in het gepubliceerde onderzoek van vrijdag 1 december 2017 door de Autoriteit Consument & Markt en de Nederlandse Zorgautoriteit.

Vergelijkingssites

Vergelijkingssites en de berekende premies voor de zorgverzekering verschillen onderling ook niet veel. De goedkoopste verzekeraar, voor het basiszorgverzekeringspakket met het eigen wettelijke risico van € 385, bij de vergelijkingssites lijkt Zilveren Kruis te zijn. Voor het aanvullend pakket van de aanvullende zorgverzekering met uitgebreide dekking lijkt de Friesland Zorgverzekeraar met uitgebreide aanvullende voorwaarden te zijn. Bij de Friesland Zorgverzekeraar met 9 behandelingen voor de fysiotherapeut en 100% dekking voor de tandarts tot 250 euro en geen vergoeding voor de bril of contactlenzen betaalt men de laagste premie. Daarnaast heeft men bij de Friesland Zorgverzekeraar geen vrije zorgkeuze.

Waakzaamheid is geboden

Met één druk op de knop krijgt men op internet een overzicht te zien van de zorgverzekeraars. Uit het gepubliceerde onderzoek van vrijdag 1 december 2017 door de Autoriteit Consument & Markt en de Nederlandse Zorgautoriteit blijkt dat tweederde van alle klanten van een zorgverzekeraar nog nooit van verzekeraar is gewisseld en ook geen gebruikmaakt van de mogelijkheid om bij deze ziektekostenverzekeraar op de premie te besparen. In het rapport wordt ook geconcludeerd dat het voor veel verzekerden een ingewikkelde materie is. Vooral als het gaat om het vergelijken van de medische behandelingen, eigen risico en uitbetalingen. Wel proberen steeds meer Nederlanders om de premies en voorwaarden van de zorgverzekeraars onderling te vergelijken. Een eenvoudiger manier is om de vergelijkingssites met elkaar te vergelijken om er achter te komen op er inderdaad honderden euro’s te besparen zijn. De verwachting is dat er weer vele duizenden Nederlanders op zoek gaan naar een nieuwe zorgverzekeraar. Opvallend is echter dat als je de verschillende vergelijkingssites onderling gaat vergelijken dat er dan toch nog verschil in maatschappij en premie aangegeven kan worden.

Consumenten om de tuin leiden

De verzekeringssites stellen allemaal dat ze de goedkoopste berekening maken. Een berekening die het beste bij je past. In de praktijk blijkt dat de verzekeringssites feitelijk niet een vergelijking maken maar een aanbieding doen voor een verzekeraar. Het is dan ook raadzaam om de berekende en geoffreerde premie te checken bij de verzekeraar zelf en te vergelijken met andere verzekeringssites.

Financieelvoordeel

De verwachting is dat 500.000 tot 1.000.000 mensen in 2017 van verzekeraar zullen wisselen. Voor de meesten van deze wisselaars is de lagere premie een belangrijke reden. Het is dan ook goed om een vergelijking te maken voor de basiszorgverzekering en één voor de aanvullende zorgverzekering met extra dekking. Het kan zomaar een hoop euro’s aan premie schelen.

Toeslagen

Vanaf heden stuurt de belastingdienst voor de toeslagen nog maar één voorschotbeschikking. In een praktisch en duidelijk overzicht kan er precies gezien worden hoeveel men maandelijks aan toeslag(en) gaat ontvangen. Indien er wijzigingen in de woon- en of inkomenssituatie ontstaat dan kan dit heel eenvoudig op www.toeslagen.nl worden aangegeven. De belastingdienst houdt hiermee dan rekening en past de toegekende voorschotbedragen aan de nieuwe situatie aan. Zijn er vragen dan kan er ook heel eenvoudig op werkdagen gebeld worden naar de BelastingTelefoon: 0800 0543.
Zorgtoeslag: zelf de hoogte van de zorgtoeslag berekenen

Zorgtoeslag: zelf de hoogte van de zorgtoeslag berekenen

Om de hoogte van de zorgtoeslag te kunnen berekenen en toe te kennen heeft de Belastingdienst enige informatie nodig. De procedure voor het aanvragen is heel eenvoudig. Op www.toeslagen.nl is alle inf…
Te duur verzekerd voor de zorgkosten

Te duur verzekerd voor de zorgkosten

De meeste Nederlanders zijn na de invoering van het zorgstelsel trouw gebleven aan de verzekeraar. Een kleine minderheid van de verzekerden heeft gekozen voor een andere verzekeraar. Uit onderzoek bli…
Een zorgpolis kiezen, zoek naar een zorgverzekering die past

Een zorgpolis kiezen, zoek naar een zorgverzekering die past

Steeds meer mensen worden zich bewust dat de zorgkosten betaald worden uit de premie van de zorgverzekering en uit de bijdragen van de overheid. Er zijn veel misverstanden over de zorg en de zorgkoste…
Gepubliceerd door Tekstschrijvert op 18-12-2011, laatst gewijzigd op 04-12-2017. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.

Bronnen en referenties
  • www.kranten.com
  • www.consumentenbond.nl
  • http://tekstschrijvert.infoteur.nl
  • www.toeslagen.nl