Tekstschrijvert » Specials » Voorgangers willem alexander
Teksten lezen: de geschreven woorden tot je laten inwerken

Willem-Alexander de nieuwe Koning, vierde Nederlandse koning

Willem-Alexander de nieuwe Koning, vierde Nederlandse koning Sedert 30 april 2013 is Willem-Alexander de nieuwe Koning. De Koning tekent alle wetten, Koninklijke besluiten en internationale verdragen en op de derde dinsdag in september (Prinsjesdag) zet de Koning het regeringsbeleid uiteen. De regering wordt gevormd door de Koning en de ministers. In de Grondwet zijn de taken van de koning vastgelegd. Ten overstaan van de Koning worden de ministers en staatssecretarissen beëdigd. De politieke verantwoordelijke is de betrokken minister en de Koning heeft het recht en de mogelijkheid om te adviseren, aan te sporen en te vermanen en de Koning is symbolisch de voorzitter van de Raad van State. De Raad van State is het hoogste advies orgaan van de regering. Koning Willem-Alexander heeft zijn moeder koningin Beatrix opgevolgd.

Koning Willem-Alexander

Willem-Alexander is geboren op 27 april 1967 in Utrecht en heeft veel betekend voor het waterbeheer. Was sedert 1998 lid van het Internationaal Olympisch Comité. Trouwde op 2 februari 2002 met Maxima Zorreguieta en werd op 30 april 2013 Koning der Nederlanden.

Koningin Beatrix

Koningin Beatrix werd in 1980 koningin. Trouwde in 1966 met Claus von Amsberg. De toespraken met kerst bevatten vaak een persoonlijke noot en zij toonde vaak haar warme, medemenselijke kant. Koningin Beatrix kreeg veel ruimte om haar mening te ventileren.

Koningin Juliana

Koningin Juliana werd in 1948 koningin en was wars van protocollen en regels. Kwam als vorstin tweemaal in de problemen.

Koningin Wilhelmina

Koningin Wilhelmina werd op haar achttiende ingehuldigd in de nieuwe kerk in Amsterdam. Tot 1940 was Koningin Wilhelmina afstandelijk en veranderde in de oorlog en werd zeer populair en groeide uit tot een symbool van vrij Nederland.

Regentes Emma

Omdat de gezondheid van koning Willem 111 achteruitging werd zijn vrouw in 1890 regentes. Zijn dochter was pas tien jaar en te jong om de taken van haar vader over te nemen. Emma heeft veel energie gestoken om het aanzien van het koningshuis te herstellen. Emma werd erg geliefd onder de bevolking.

Koning Willem 111

Koning Willem 111 was zijn vader in 1949 opgevolgd. Behalve het huwelijk met Emma is er niets op te noemen waar koning Willem 111 een positieve en serieuze bijdrage aangeleverd heeft.

Koning Willem 11

Koning Willem 11 werd in 1840 koning. Hij vocht met de legers mee tegen Napoleon en werd de held van Waterloo. Steunde Thorbecke en Donker Cortius bij het tot stand komen van de nieuwe Grondwet.

Koning Willem 1

Koning Willem 1 wilde de belangen van zijn familie veiligstellen door de instelling van het principe van erfelijk koningschap en riep zich op 16 maart 1815 uit tot koning der Verenigde Nederlanden en hertog van Luxemburg. Willem 1 zorgde voor de aanleg van veel kanalen en de oorlog met België was een groot fiasco.
Aftreden Koningin Beatrix na 33 jaar op de troon nieuws uitgelicht

Aftreden Koningin Beatrix na 33 jaar op de troon

Op maandag 28 januari 2013 liet Koningin Beatrix weten dat zij op dinsdag 30 april 2013 afstand zou nemen van de troon. Het was op deze dag precies 33 jaar geleden dat koningin Beatrix de troon overna…
Koninginnedag 30 april wordt Koningsdag op 27 april nieuws uitgelicht

Koninginnedag 30 april wordt Koningsdag op 27 april

De laatste officiële Koninginnedag is gevierd in 2012 in Rhenen en Veenendaal. In 2013 is Koninginnedag nog wel gevierd worden, maar in aangepaste vorm. Koninginnedag 2013 heeft namelijk geheel in het…
Gepubliceerd door Tekstschrijvert op 28-04-2013. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.

Bronnen en referenties
  • www.elsevier.nl
  • www.metronieuws.nl
  • www.as.nl
  • www.telegraaf.nl
  • www.rijksovereid.nl
Schrijf mee!