Tekstschrijvert » Specials » Verkiezingen 2012
Teksten lezen: de geschreven woorden tot je laten inwerken

Standpunten politieke partijen en verkiezingsprogramma 2012

Standpunten politieke partijen en verkiezingsprogramma 2012 De Tweede Kamerverkiezingen worden gehouden op 12 september 2012. Alle Nederlanders die ouder zijn dan 18 jaar worden uitgenodigd om op die dag hun stem uit te brengen op een kandidaat van een politieke partij. De keuze voor een persoon van de kandidatenlijst is vrij. Er wordt gestemd op basis van een eigen voorkeur. Het maken van een weloverwogen keuze kan erg lastig zijn. De vele stemwijzers en websites van de politieke partijen de kiezer wel verder helpen.

Wie mag er stemmen?

Wanneer er Tweede Kamerverkiezingen worden gehouden dan mogen alle Nederlanders die ouder zijn dan 18 jaar een stem uit brengen op een kandidaat van een politieke partij. De keuze van een kiezer voor een persoon die op de kandidatenlijst voorkomt is vrij. Er wordt dus alleen maar gestemd op basis van een eigen voorkeur. Het maken van een weloverwogen keuze kan dan ook erg lastig zijn. Om de keuze te vergemakkelijken zijn de standpunten en verkiezingsprogramma's van een aantal partijen, zoals de VVD, PvdA, PVV, CDA, SP, D66, GL, CU, SGP, PvdD, en OBP in een artikel op oofdpunten samengevat. Wanneer het voor een kiezer lastig blijft om een keuze te maken, dan kunnen de vele stemwijzers en websites van de politieke partijen wellicht bij het maken van een keuze wel helpen.

Verkiezingen 2012

Op woensdag 12 september worden er vervroegde Tweede Kamerverkiezingen gehouden. Iedere Nederlander die ouder is dan achttien jaar kan dan tussen 7.30 en 21.00 uur stemmen bij één van stemlokalen in Nederland. Op het moment dat er een stem wordt uitgebracht, moet de stemmer een stempas overleggen en een (maximaal 5 jaar verlopen) identiteitsbewijs.

Deelnemende politieke partijen

Bij de kiesrad zijn 21 partijen geregistreerd. De politieke partijen van lijst 13 tot en met lijst 21 doen in 2012 voor de eerste keer mee aan de verkiezingen voor leden van de Tweede Kamer. Lijst 21 heeft bij de kiesraad voor één kieskring een kandidatenlijst ingeleverd. Alleen in kieskring 9, Amsterdam, kan op deze partij (Politieke Partij NXD, lijst 21) worden gestemd. Wanneer men gaat stemmen kan men dus kiezen uit één van de kandidaten van de volgende landelijke partijen:
Lijst partij lijsttrekkeraantal zetels 2010aantal zetels 2012
Lijst 1 VVD (Volkspartij voor Vrijheidheid en Democratie) Mark Rutte 31 41
Lijst 2 P.v.d.A (Partij van de Arbeid) Diederik Samson 30 39
Lijst 3 PVV (Partij voor de Vrijheid) Geert Wilders 24 15
Lijst 4 CDA (Christen Democratisch Appèl) Sybrand van Haersma Buma 21 13
Lijst 5 SP (Socialistische Partij) Emile Roemer15 15
Lijst 6 D66 (Democraten 66) Alexander Pechtold 10 12
Lijst 7 GROENLINKS Jolanda Sap 10 3
Lijst 8 ChristenUnie Arie Slob 5 5
Lijst 9 SGP (Staatkundig Gereformeerde Partij) Kees van der Staaij 2 3
Lijst 10 Partij voor de Dieren Marianne Thieme 2 2
Lijst 11 Piratenpartij Dirk Poot 0 0
Lijst 12 MenS (Partij voor Mens en Spirit) Lea Manders 0 0
Lijst 13 Nederland Lokaal Ton Schrijvers 0
Lijst 14 Libertarische Partij (LP) Toine Manders 0
Lijst 15 DPK (Democratisch Politiek Keerpunt) Hero Brinkman 0
Lijst 16 50PLUS Henk Krol 2
Lijst 17 LibDem (Liberaal Democratische Partij) Sammy van Tuyll van Serooskerken 0
Lijst 18 Anti Europa Partij Arnold Reinten 0
Lijst 19 SOPN (Soeverein Onafhankelijke Pioniers Nederland) Johan Oldenkamp 0
Lijst 20 PvdT (Partij van de Toekomst) Johan Vlemmix 0
Lijst 21 Politieke Partij NXD,
bij de kiesraad is voor één kieskring een kandidatenlijst ingeleverd. Alleen in kieskring 9, Amsterdam, kan op deze partij worden gestemd
P.S Samlal 0
Verkiezingsuitslag na 98,7% van de stemmen op 13 september 2012 om 06.54 uur.

Samenvatting partij standpunten

De keuze is groot en de politieke standpunten van de verschillende partijen lopen vaak ver uiteen. Door te klikken op de link van de deelnemende partijen komt men automatisch op het standpunt van die partij. Op deze wijze worden de standpunten van de 21 partijen overzichtelijk en duidelijker weergegeven.
Cruijff en Wilders en het populisme rond verkiezingen

Cruijff en Wilders en het populisme rond verkiezingen

Volgens het meest gebruikte woordenboek Van Dale is populisme: “de neiging zich te richten naar de massa van de bevolking”. Alle politieke partijen, sportverenigingen en sommige individuen hebben in m…
Stemmen, verkiezingen, partij keuze, kandidaat en motivatie

Stemmen, verkiezingen, partij keuze, kandidaat en motivatie

Verkiezingen voor de Tweede Kamer wordt in de regel iedere vier jaar georganiseerd. Vele politieke partijen hebben een vaste groep stemmers en voeren campagne om het aantal stemmers op de partij te ve…
Tweede Kamer verkiezingen 2012 in Nederland mijn kijk op

Tweede Kamer verkiezingen 2012 in Nederland

In de politiek gaat het rond de verkiezingen vaak steevast over de wijze waarop er door de politieke partijen zetels te werven zijn voor de Gemeenteraad, het Waterschapsbestuur, Provinciale Staten, Tw…
Gepubliceerd door Tekstschrijvert op 01-09-2012, laatst gewijzigd op 13-09-2012. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Schrijf mee!